Обратна връзка


Старт

Безплатно(6 месеца)
 • до 3 снимки в галерията
 • email нотификация
 • до 30 писма в пощенската кутия
 • до 50 срещи в календара /месец
 • експорт на запазените услуги
 • Синхронизация с Google Calendar
 • Изтегляне на данни за запазени срещи от външен сайт
 • Онлайн разплащания

Про

5.99лвна месец
 • до 6 снимки в галерията
 • sms/email нотификация (безплатна)
 • до 100 писма в пощенската кутия
 • до 200 срещи в календара /месец
 • експорт на запазените услуги
 • Синхронизация с Google Calendar
 • Изтегляне на данни за запазени срещи от външен сайт
 • Създаване на група (заведение)
 • Онлайн разплащания
 • Използване на форма от собствен сайт
 • Използване на Facebook форма

Плюс

9.99лвна месец
 • до 9 снимки в галерията
 • sms/email нотификация (платена)
 • до 150 писма в пощенската кутия
 • неограничен брой срещи в календара
 • експорт на запазените услуги
 • Синхронизация с Google Calendar
 • Изтегляне на данни за запазени срещи от външен сайт
 • Създаване на група (заведение)
 • Онлайн разплащания
 • Използване на форма от собствен сайт
 • Използване на Facebook форма