Условия за ползване и политика за поверителност

Последно променен: преди 784 дни

I. ЦЕЛИ

1. Запази.бг е онлайн платформа, която съдържа информация за медицински и други лица и която дава достъп на ползвателите на услуги (наричани по-нататък "клиенти") до тази информация.

2. Чрез Zapazi.bg не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването, както и не се предоставят други услуги освен запазване на час - това е онлайн букинг система (система за запазване на услуги).

II. УСЛУГИ

1. Zapazi.bg осигурява техническа възможност на потребителите (предлагащите услуги) относно:
a) Регистриране и поддържане на собствен профил в мрежата на Zapazi.bg, като едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил;
б) Обновяване и допълване на информацията, публикувана от потребителя в собствения му профил;
в) Оценяване и споделяне на коментари за потребители, регистрирани вече в мрежата на Zapazi.bg от клиенти на Zapazi.bg, които са ползвали професионална помощ при съответния потребител;
г) Записване за свободен час от профила на избрания от клиента потребител, чрез ползване на услугата „Запази час”.

2. Zapazi.bg си запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това потребителите чрез изчерпателна информация публикувана в Общите условия за ползване на Zapazi.bg.

3. С регистрацията си в Zapazi.bg потребителите се съгласяват да получават търговски съобщения както от платформата, така и от нейни партньори, с които обаче Zapazi.bg не споделя лични данни на потребителите. Съгласието си потребителите могат да оттеглят по всяко време като изтрият профила си и преустановят използването на услугите, предлагани от Zapazi.bg.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ - наричани КЛИЕНТИ

1. Ползвателите на услуги имат право да регистрират и поддържат собствен профил в мрежата на Zapazi.bg, съдържащ следните данни: име, e-mail, телефон.

2. Ползвателите на услуги се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при медицинско или друго лице с потвърден профил в Zapazi.bg, това лице получава достъп до данните от профила на ползвателя на услуги с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо, за придобиване на предварителна информация относно ползвателя на услуги, обмен на детайли относно резервацията и др.

3. Ползвателите на услуги се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при потребител с потвърден профил в Zapazi.bg, ще получават известия от Zapazi.bg под формата на електронни съобщения (е-мейли или СМС-и) във връзка с потвърждаването, анулирането и напомнянето за наближаване на запазен час при потребител с потвърден профил в Zapazi.bg, както и за други цели и дейности на Zapazi.bg.

4. Задължение на ползвателите на услуги, когато ползват услугата „Запази час” при потребител с потвърден профил в Zapazi.bg, да се уверят, че часът е запазен коректно, а именно че резервацията фигурира в секция „Резервации” в профила на ползвателя, както и че е получен е-мейл с потвърждение за запазен час на електронната поща, с която е регистриран ползвателят.

5. Клиентите имат право да обновяват и допълват информацията, публикувана в собствения им профил.

6. Ползвателите на услуги имат право по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си в Zapazi.bg, като това става от контролният панел на клиента - изтриване. В този случай се изтрива цялата информация на клиента - запазени часове, профил, оставени коментари.

7. Ползвателите на услуги се съгласяват с това, че личните им данни (емайл, телефон, име) се обработват от Zapazi.bg и са достъпни за потребителите, при които са осъществили онлайн резервация, единствено с цел осъществяване на тази онлайн резервацията.

8. Ползвателите на услуги се задължават да не публикуват в платформата Zapazi.bg неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица (които нямат правно основание да представляват), данни, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на потребителите, притежаващи профил в Zapazi.bg и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

9. Ползвателите на услуги, както и потребителите се задължават да не публикуват в платформата Zapazi.bg изявления, съобщения, коментари и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

10. Zapazi.bg не изисква от клиентите и потребителите с профил в Zapazi.bg предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном. Публикуването от потребител или медицинско лице с профил в Zapazi.bg, в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на Zapazi.bg информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови и/или чужди лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, здравето, сексуалния живот или човешкия геном, е доброволно действие, извършено по волята на потребителя или клиента, като Zapazi.bg не носи отговорност за такива действия. С публикуването в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на Zapazi.bg на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови лични данни от категориите изброени по-горе, потребителят изразява изрично съгласието си публикуваните от него лични данни да бъдат разкрити на останалите потребители на платформата Zapazi.bg.

11. Ползвателите на услуги се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от Zapazi.bg, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на Zapazi.bg.

12. Ползвателите на услуги носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на Zapazi.bg.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ

1. Потребителите имат право да регистрират собствен профил в платформата Zapazi.bg със следните данни: имена, специалност, град или друго населено място, в които упражняват своите услуги, имейл адрес, телефон за връзка, стаж, образование, допълнителна квалификация, работно време, цени на прегледите и друга информация.

2. Потребителите имат право да обновяват и допълват информацията публикувана в собствения им профил;

3. Потребителите се задължават да не публикуват в платформата на Zapazi.bg неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, снимки, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа и/или представляващи нарушение на авторските права на потребител на Zapazi.bg и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

4. Потребителите се задължават да не публикуват в платформата на Zapazi.bg изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

5. Потребителите се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от Zapazi.bg, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на Zapazi.bg.

6. Потребителите носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на Zapazi.bg.

V. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Zapazi.bg има право по всяко време да прекрати без предизвестие регистрацията на клиент или потребител с профил в платформата, който нарушава която и да е точка от Общите условия за ползване на Zapazi.bg.

2. Zapazi.bg не носи отговорност за и има право да премахва публикувани от клиенти и потребители неверни данни, данни принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, снимки, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на потребител на Zapazi.bg и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

3. Zapazi.bg не носи отговорност за публикувани от потребителите или медицинските лица с профил в платформата изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

4. Zapazi.bg не носи отговорност за верността, точността и актуалността на данните, публикувани в профилите на потребителите или клиентите.

5. Zapazi.bg не носи отговорност за нарушение на чужди авторски права извършени от клиент или потребител с профил в платформата.

7. Zapazi.bg няма задължение да обновява и актуализира данните, публикувани в профилите на клиентите или потребители с профил в платформата.

8. Zapazi.bg предприема автоматични технически мерки за изтриване на стари данни за запазени часове, неактивни потребители или такива с грешни данни с цел безпроблемна работа на приложението